Bài 3.49 trang 163 SBT hình học 11


Giải bài 3.49 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC....

Đề bài

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC.

a) Chứng minh AC ⊥ SD

b) Chứng minh MN ⊥ (SBD)

c) Cho AB = SA = a. Tính cosin của góc giữa (SBC) và (ABCD)

Lời giải chi tiết

a) Gọi H là tâm hình vuông ABCD \( \Rightarrow SH \bot \left( {ABCD} \right)\).

Ta có: AC ⊥ SH & AC ⊥ BD

⇒ AC ⊥ (SBD) ⇒ AC ⊥ SD.

b) MN là đường trung bình của tam giác SAC nên MN//AC.

Mà AC ⊥ (SBD) ⇒ MN ⊥ (SBD).

c) + Xác định góc α giữa (SBC) và (ABCD)

Gọi I là trung điểm của BC, ta có:

BC ⊥ IH & BC ⊥ SH ⇒ BC ⊥ (SIH)

⇒ BC ⊥ SI.

Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}\left( {SBC} \right) \cap \left( {ABCD} \right) = BC\\SI \bot BC\\HI \bot BC\end{array} \right.\) nên góc giữa (SBC) và (ABCD) là góc giữa SI và HI hay \(\widehat {SIH} = \alpha \).

+ Tính α:

Ta có: \(IH = \dfrac{1}{2}AB = \dfrac{a}{2}\)

\(SI = \sqrt {S{C^2} - I{C^2}} \) \( = \sqrt {{a^2} - \dfrac{{{a^2}}}{4}}  = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

\( \Rightarrow \cos \alpha  = \dfrac{{IH}}{{SI}} = \dfrac{a}{2}:\dfrac{{a\sqrt 3 }}{2} = \dfrac{1}{{\sqrt 3 }}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3.50 trang 163 SBT hình học 11

  Giải bài 3.50 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. a) Chứng minh tam giác SBC vuông...

 • Bài 3.51 trang 163 SBT hình học 11

  Giải bài 3.51 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, ∠BAD = 60^0, SA = SB = SD = a...

 • Bài 3.52 trang 163 SBT hình học 11

  Giải bài 3.52 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và các cạnh OA = OB = OC = a, gọi I là trung điểm BC...

 • Bài 3.53 trang 163 SBT hình học 11

  Giải bài 3.53 trang 163 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và SA ⊥ (ABCD)...

 • Bài tập trắc nghiệm trang 164, 165, 166, 167, 168 SBT hình học 11

  Giải bài tập trắc nghiệm trang 164, 165, 166, 167, 168 sách bài tập hình học 11

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí