Bài 5.122 trang 218 SBT đại số và giải tích 11


Giải bài 5.122 trang 218 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng tiếp tuyến của hypebol...

Đề bài

Chứng minh rằng tiếp tuyến của hypebol \(y = {{{a^2}} \over x}\) lập thành với các trục toạ độ một tam giác có diện tích không đổi.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle y = {{{a^2}} \over x} \Rightarrow y'\left( {{x_0}} \right) =  - {{{a^2}} \over {x_0^2}}.\)

Phương trình tiếp tuyến tại \(\displaystyle M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là

\(\displaystyle \eqalign{
& y - {{{a^2}} \over {{x_0}}} = - {{{a^2}} \over {x_0^2}}\left( {x - {x_0}} \right) \cr 
& \Leftrightarrow y = - {{{a^2}x} \over {x_0^2}} + {{2{a^2}} \over {{x_0}}}. \cr} \)

Cho \(\displaystyle x = 0 \Rightarrow y = \dfrac{{2{a^2}}}{{{x_0}}}\) \(\displaystyle \Rightarrow A\left( {0;\dfrac{{2{a^2}}}{{{x_0}}}} \right)\)

Cho \(\displaystyle y = 0 \Rightarrow  - \dfrac{{{a^2}x}}{{x_0^2}} + \dfrac{{2{a^2}}}{{{x_0}}} = 0\) \(\displaystyle \Leftrightarrow \dfrac{{{a^2}x}}{{x_0^2}} = \dfrac{{2{a^2}}}{{{x_0}}}\) \(\displaystyle \Leftrightarrow {a^2}x = 2{a^2}{x_0}\) \(\displaystyle \Leftrightarrow x = 2{x_0}\) \(\displaystyle \Rightarrow B\left( {2{x_0};0} \right)\)

Suy ra diện tích tam giác OAB là

\(\displaystyle S = {1 \over 2}.\left| {{{2{a^2}} \over {{x_0}}}} \right|.2\left| {{x_0}} \right| = 2{a^2} = const.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài