Bài 37 trang 25 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Tính giá trị của các đa thức sau: 

a) \({x^2} + {x^4} + {x^6} +{x^8} + ... + {x^{100}}\) tại \(x = -1\)

b) \(a{x^2} + bx + c\) tại \(x = -1; x = 1\) \((a, b, c\) là hằng số).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x=x_0\) vào đa thức rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết

a) Thay giá trị \(x = -1\) vào đa thức, ta có:

\({( - 1)^2} + {( - 1)^4} + {( - 1)^6} + ... + {( - 1)^{100}} \)

\(= \underbrace {1 + 1 + 1 + ... + 1}_{} = 50\)

            \(50\) số hạng

Vậy giá trị đa thức bằng \(50\) tại \(x = - 1\)

b) +) Thay \(x = -1\) vào đa thức, ta có:

\({\rm{a}}{\left( { - 1} \right)^2} + b\left( { - 1} \right) + c = a - b + c\)

Vậy giá trị đa thức bằng \(a – b + c\) tại \(x = -1\)

+) Thay \(x = 1\) vào đa thức, ta có:

\({\rm{a}}{.1^2} + b.1 + c = a + b + c\).

Vậy giá trị đa thức bằng \(a + b + c\) tại \(x = 1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 22 phiếu
 • Bài 7.1, 7.2 phần bài tập bổ sung trang 25 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7.1, 7.2 phần bài tập bổ sung trang 25 sách bài tập toán 7. Cho...Thu gọn và sắp xếp các đa thức f(x) và g(x) theo luỹ thừa giảm của biến rồi tìm bậc của đa thức đó.

 • Bài 36 trang 24 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 36 trang 24 sách bài tập toán 7. Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:...

 • Bài 35 trang 24 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 35 trang 24 sách bài tập toán 7. Thu gọn các đa thức sau và sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến...

 • Bài 34 trang 24 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 34 trang 24 sách bài tập toán 7. Cho ví dụ một đa thức một biến mà: a) Có hệ số cao nhất bằng 10, hệ số tự do bằng -1 b) Chỉ có ba hạng tử.

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.