Bài 35 trang 24 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Thu gọn các đa thức sau và sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến: 

a) \(\displaystyle {\rm{}}{x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {1 \over 2}x \)\(- {x^5} + 5{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 1\) 

b) \(\displaystyle x - {x^9} + {x^2} - 5{{\rm{x}}^3} + {x^6} - x \)\(+ 3{{\rm{x}}^9} + 2{{\rm{x}}^6} - {x^3} + 7\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để thu gọn đa thức ta nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau (nếu có) rồi thực hiện phép cộng trừ các đơn thức đồng dạng.

Sắp xếp đa thức đã thu gọn theo lũy thừa giảm dần của biến.

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle a)\, {\rm{}}{x^5} - 3{{\rm{x}}^2} + {x^4} - {1 \over 2}x \)\(\displaystyle - {x^5} + 5{{\rm{x}}^4} + {x^2} - 1 \)

\(\displaystyle =(x^5-x^5)+(x^4+5x^4)\)\(\displaystyle +(-3x^2+x^2)-\dfrac{1}{2}x-1\)

\(\displaystyle = 6{{\rm{x}}^4}- 2{{\rm{x}}^2} - {1 \over 2}x - 1  \)

Sắp xếp: \(\displaystyle \displaystyle 6{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^2} - {1 \over 2}x - 1\)

\(\displaystyle  b)\,x - {x^9} + {x^2} - 5{{\rm{x}}^3} + {x^6} - x + 3{{\rm{x}}^9} \)\(\displaystyle + 2{{\rm{x}}^6} - {x^3} + 7\)

\(\displaystyle =(-x^9+3x^9)+(x-x)+x^2\)\(\displaystyle +(-5x^3-x^3)+(x^6+2x^6)+7\) 

\(\displaystyle  = 2{{\rm{x}}^9} + {x^2} - 6{{\rm{x}}^3} + 3{{\rm{x}}^6} + 7  \)

Sắp xếp: \(\displaystyle \displaystyle 2{{\rm{x}}^9} + 3{{\rm{x}}^6} - 6{{\rm{x}}^3} + {x^2} + 7\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Đa thức một biến

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài