Bài 34 trang 24 SBT toán 7 tập 2


Đề bài

Cho ví dụ một đa thức một biến mà:

a) Có hệ số cao nhất bằng \(10,\) hệ số tự do bằng \(-1\)

b) Chỉ có ba hạng tử. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hệ số của đa thức 

+) Hệ số cao nhất là hệ số của số hạng có bậc cao nhất.

+) Hệ số tự do là số hạng không chứa biến.

Lời giải chi tiết

a) Đa thức một biến có hệ số cao nhất bằng \(10,\) hệ số tự do bằng \(-1\) là:

\(P\left( {\rm{x}} \right) = 10{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 1\)

Hoặc \(A\left( {\rm{x}} \right) = 10{{\rm{x}}^6} + 9{\rm{x^2}}-x - 1\)

b) Đa thức một biến chỉ có 3 hạng tử là:

\(Q\left( x \right) = 4{{\rm{x}}^4} - 3{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}}\)

Hoặc \(B\left( x \right) = 5{{\rm{x}}^3} +{{\rm{x}}^2} + 1\)

Chú ý: Có nhiều ví dụ khác nhau cho cả câu a) và câu b). 

Loigiahay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.