Giải Bài 3.23 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (23 + x) - (56 – x) với x = 7;

b) 25 – x - (29 + y - 8) với x = 13, y = 11.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + ".

Lời giải chi tiết

a) Với x = 7, ta có:

(23 + x) - (56 - x)

= (23 + 7) - (56 - 7)

= 30 - 49 = -19

b)  Với x = 13, y = 11, ta có:

25 - x - (29 + y - 8)

= 25 - 13 - (29 + 11 - 8)

 = 12 - 32 = -20.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài