Giải Bài 3.19 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) - 142-(-72);

b) 214-(-36) + (-305).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + ".

Lời giải chi tiết

a) -321  + (-29) - 142  - (-72)

= -321  - 29 - 142  + 72 = -420

b) 214 - (-36) + (-305)

= 214 + 36 - 305 = -55.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài