Trả lời Luyện tập 2 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 12 +13 + 14 - 15 - 16 - 17;

b) (35-17) - (25 - 7 + 22).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

- Áp dụng quy tắc dấu ngoặc.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + "

Lời giải chi tiết

a) 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17

= (12 - 15) + (13 - 16) + (14 - 17)

= (-3) + (-3) + (-3) = -9

b) (35 - 17) - (25 - 7 + 22)

= 35 - 17 - 25 + 7 - 22

= (35 - 25) - (17 - 7) - 22

= 10 - 10 - 22 = -22


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài