Giải Bài 3.21 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 -16);

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + ".

Lời giải chi tiết

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

= 56 - 27 - 11 - 28 + 16

= 56 – ( 27 + 11 + 28) + 16

= 56 – 66 + 16

= -10 + 16

= 6

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)

= 28 + 19 – 28 – 32 + 57

=  (28 – 28) + 19 - 32 +75

= 0 -13 + 57 = 44

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài