Giải Bài 3.22 trang 68 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Tính một cách hợp lí: a) 232 - (581 + 132 - 331); b) [12 + (-57)) – [-57- (-12)].

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 232 - (581 + 132 - 331);

b) [12 + (-57)) – [-57- (-12)].

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " - " đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu " + " đổi thành " - "  và dấu " - " đổi thành " + ".

Lời giải chi tiết

a) 232 - (581 + 132 - 331)

= 232 - 581 - 132 + 331

= (232 - 132) - (581 - 331)

= 100 - 250

= -(250 - 100)

= -150

b) [12 + (-57)] - [-57 - (-12)]

= 12 - 57 + 57 - 12

= (12 - 12) + (57 - 57)

= 0 + 0

= 0


Bình chọn:
4.7 trên 183 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí