Trả lời Câu hỏi trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết tổng sau dưới dạng không có dấu ngoặc rồi tính giá trị của nó:

(-23) – 15 - (-23) + 5 + (-10).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng quy tắc cộng hoặc trừ số nguyên để viết phép tính dưới dạng không có ngoặc.

- Thực hiện phép tính 

Lời giải chi tiết

(-23) – 15 - (-23) + 5 + (-10).

= -23 – 15 + 23 + 5 – 10

= (-23 + 23) – (15 + 10)

= 0 – 25 = -25


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài