Trả lời Hoạt động 2 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính và so sánh kết quả của 4 - (12 – 15) và 4 - 12 + 15. Hãy nhận xét về sự thay đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khi bỏ dấu ngoặc.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

4 - (12 - 15) = 4 - (-3) = 4 + 3 = 7

4 - 12 + 15 = -8 + 15 = 7

Vậy 4 - (12 – 15) = 4 - 12 + 15

Nhận xét: Các số hạng trong dấu ngoặc trước và sau khi bỏ dấu ngoặc trái dấu nhau.


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc