Trả lời Hoạt động 1 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính và so sánh kết quả của 4 + (12 – 15) và 4 + 12 – 15.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính rồi so sánh kết quả

Lời giải chi tiết

 4 + (12 - 15) = 4 + (-3) = 1

 4 + 12 - 15 = 16 - 15 = 1

Vậy 4 + (12 - 15) = 4 + 12 - 15


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc


Hỏi bài