Giải Bài 3.24 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:
a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 dioptre.
b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải đeo kính -1 dioptre.

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải đeo kính 2 dioptre (hay +2 dioptre) để đọc sách báo


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69