Giải Bài 3.31 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp

{x ∈ N|-25 ≤ x ≤ 25}

Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng của 2 số đối nhau là 0

Lời giải chi tiết

Minh trả lời nhanh như thế là vì trong tập đã cho ta đều ghép được 2 số đối nhau. Ví dụ như 2 và -2 là hai số đối nhau đều thuộc tập hợp, tổng của chúng bằng 0.

Vậy không kể số 0, các số còn lại chia thành từng cặp có tổng bằng 0 (mỗi số cộng với số đối của nó). Do đó tổng của chúng bằng 0.


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69