Giải Bài 3.27 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) (27 + 86) - (29 - 5 + 84)

b) 39 - (298 - 89) + 299

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1: Tính trong ngoặc trước

Cách 2: Phá ngoặc rồi nhóm các hạng tử sao cho phù hợp lại và cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) (27 + 86) - (29 - 5 + 84) 

= 27 + 86 - 29 + 5 - 84 

= (27 – 29) + (86 – 84) + 5

= (- 2) + 2 + 5

= 0 + 5

= 5

b) 39 - (298 - 89) + 299 

= 39 - 298 + 89 + 299

= (39 + 89) + (299 – 298)

= 39 + 89 + 1

= 39 + (89 + 1)

= 39 + 90

= 129


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69