Giải Bài 3.25 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng bằng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nguyên nào nếu:

a) A nằm bên phải gốc O.

b) A nằm ở bên trái gốc O.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bên phải gốc O biểu diễn số dương

Bên trái gốc O biểu diễn số âm

Lời giải chi tiết

a) Vì A nằm bên phải gốc O và cách O một khoảng bằng 12 đơn vị nên điểm A biểu diễn số +12.

b) Vì A nằm bên trái gốc O và cách O một khoảng bằng 12 đơn vị nên điểm A biểu diễn số -12.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 69