Giải Bài 2.40 trang 40 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Các phân số sau có là phân số tối giản hay không? Hãy rút gọn chúng nếu chưa tối giản. a)21/36; b)23/73

Đề bài

Các phân số sau có là phân số tối giản hay không? Hãy rút gọn chúng nếu chưa tối giản.

a)\(\frac{{21}}{{36}}\);                                                              

b)\(\frac{{23}}{{73}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Ước chung của tử và mẫu khác 1 thì phân số chưa tối giản

*Các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

* Rút gọn phân số chưa tối giản bằng cách chia cả tử và mẫu của nó cho ƯCLN

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{{21}}{{36}}\)

Ta có:

21 = 3.7

36 = 22.32

+) Thừa số nguyên tố chung là 3 với số mũ nhỏ nhất là 1 nên ƯCLN(21, 36) = 3.  

Ước chung của tử và mẫu khác 1 nên phân số chưa tối giản

Ta có: \(\frac{{21}}{{36}} = \frac{{21:3}}{{36:3}} = \frac{7}{{12}}\)

b)\(\frac{{23}}{{73}}\)

 Ta có:

23 = 23          

73 = 73

+) Không có thừa số nguyên tố chung nên ƯCLN(23, 73) = 1.  

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí