Giải Bài 2.33 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy tìm tập hợp Ư(105), Ư(140) và ƯC(105, 140).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số thành tích các thừa số nguyên tố

ƯC(105,140) là số vừa là ước của 105, vừa là ước của 140

Lời giải chi tiết

+) Phân tích 105 ra thừa số nguyên tố: 105 = 3. 5. 7 

Vì 105 chia hết cho các số: 1; 3; 5; 7; 15; 21; 35; 105

Do đó: Ư(105) = {1; 3; 5; 7; 15; 21; 35; 105}

+) Phân tích 140 ra thừa số nguyên tố: \(140 =  2^2. 5. 7 \)

Vì 140 chia hết cho các số: 1; 2; 4; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 35; 70; 140

Do đó: Ư(140) = {1; 2; 4; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 35; 70; 140}.

Khi đó ƯC(105, 140) = {1; 5; 7; 35}.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài