Giải Bài 2.17 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lớp 6A muốn thành lập một nhóm nhảy để khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc nhóm 5 người. Hỏi nhóm nhảy cần ít nhất bao nhiêu người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vì khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc 5 người nên số người của nhóm nhảy phải chia hết cho cả 3 và 5.

Lời giải chi tiết

Vì khi biểu diễn có thể tách ra đều thành từng nhóm 3 người hoặc 5 người nên số người của nhóm nhảy phải chia hết cho cả 3 và 5.

Số nhỏ nhất chia hết cho cả 3 và 5 và lớn hơn 0 là 15

Vậy nhóm nhảy cần ít nhất 15 người.

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hỏi bài