Giải Bài 2.14 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9? 2 025; 2 340; 2 010; 2 020.

Đề bài

Trong các số sau đây, số nào chia hết cho cả 2 và 9?

2 025; 2 340; 2 010; 2 020.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Số có tận cùng là 0; 2;4;6;8 thì chia hết cho 2

+Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

+Kiểm tra xem số nào vừa chia hết cho 2 và cho 9

Lời giải chi tiết

*Số có tận cùng là 0; 2;4;6;8 thì chia hết cho 2 nên 2 340; 2 010; 2 020 đều chia hết cho 2

*+) 2 340 có tổng các chữ số là 2 + 3 + 4 + 0 = 9, vì 9 ⁝ 9 nên 2 340 ⁝ 9

+) 2 010 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 1 + 0 = 3, vì 3 ⋮̸ 9 nên 2 010 ⋮̸ 9

+) 2 020 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 2 + 0 = 4, vì 4 ⋮̸ 9 nên 2 020 ⋮̸ 9

Vậy số chia hết cho cả 2 và 9 là: 2 340.


Bình chọn:
4.4 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí