Bài 1.98 trang 50 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có trọng tâm là gốc tọa độ, biết tọa độ hai đỉnh là \(A\left( { - 3;5} \right)\), \(B\left( {0;4} \right)\). Tọa độ của đỉnh \(C\) là:

A. \(\left( { - 5;1} \right)\)                        B. \(\left( {3;7} \right)\)

C. \(\left( {3; - 9} \right)\)                        D. \(\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức trọng tâm \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(O\left( {0;0} \right)\) là trọng tâm của tam giác nên:

\(\left\{ \begin{array}{l}0 = \dfrac{{ - 3 + 0 + {x_C}}}{3}\\0 = \dfrac{{5 + 4 + {y_C}}}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_C} = 3\\{y_C} =  - 9\end{array} \right.\).

Vậy \(C\left( {3; - 9} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài