Bài 1.96 trang 49 SBT hình học 10


Giải bài 1.96 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A( 0;1),B(- 1; - 2), C(1;5),D(- 1; - 1). Khẳng định nào đúng?...

Đề bài

Cho bốn điểm \(A\left( {0;1} \right),B\left( { - 1; - 2} \right),\) \(C\left( {1;5} \right),D\left( { - 1; - 1} \right)\). Khẳng định nào đúng?

A. Ba điểm \(A,B,C\) thẳng hàng.

B. Hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\) song song.

C. Ba điểm \(A,B,D\) thẳng hàng.

D. Hai đường thẳng \(AD\) và \(BC\) song song.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cặp véc tơ ở mỗi đáp án có cùng phương hay không rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( { - 1; - 3} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {1;4} \right),\) \(\overrightarrow {AD}  = \left( { - 1; - 2} \right),\overrightarrow {CD}  = \left( { - 2; - 6} \right)\), \(\overrightarrow {BC}  = \left( {2;7} \right)\).

Dễ thấy \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) không cùng phương nên \(A,B,C\) không thẳng hàng.

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {CD} \) cùng phương và \(C\) không nằm trên \(AB\) nên \(AB\) và \(CD\) song song.

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AD} \) không cùng phương nên \(A,B,D\) không thẳng hàng.

\(\overrightarrow {AD} \) và \(\overrightarrow {BC} \) không cùng phương nên hai đường thẳng \(AD\) và \(BC\) không song song.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài