Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác đều \(ABC\). Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow 0 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tam giác đều, định nghĩa véc tơ bằng nhau, độ dài véc tơ để nhận xét.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: sai vì hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) không cùng phương nên không bằng nhau.

Đáp án B: đúng vì \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) bằng cạnh của tam giác.

Đáp án C: Sai vì \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Đáp án D: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  \ne \overrightarrow 0 \) vì \(\overrightarrow {AB}  \ne \overrightarrow {BC} \).

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.