Bài 1.93 trang 49 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\), trung điểm các cạnh \(BC\), \(CA\) và \(AB\) có tọa độ lần lượt là \(M\left( {1; - 1} \right),N\left( {3;2} \right),P\left( {0; - 5} \right)\). Tọa độ của điểm \(A\) là:

A. \(\left( {2; - 2} \right)\)                  B. \(\left( {5;1} \right)\)

C. \(\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)                D. \(\left( {2;\sqrt 2 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hình bình hành, hai véc tơ bằng nhau \(\overrightarrow a  = \overrightarrow b  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = x'\\y = y'\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(A\left( {x;y} \right)\), ta có \(\overrightarrow {AP}  = \overrightarrow {NM} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 - x = 1 - 3\\ - 5 - y =  - 1 - 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y =  - 2\end{array} \right.\) hay \(A\left( {2; - 2} \right)\).

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.