Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10


Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

C. \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {BO} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình, nhận xét tính đúng sai của mỗi đáp án và kết luận.

Sử dụng các quy tắc cộng, trừ véc tơ và quy tắc hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) đúng theo quy tắc hình bình hành.

Đáp án B: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \) đúng theo quy tắc trừ.

Đáp án C: Sai do hai véc tơ \(\overrightarrow {AO} \) và \(\overrightarrow {BO} \) không cùng phương.

Đáp án D: \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \) nên D đúng.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.