Bài 1.94 trang 49 SBT hình học 10


Giải bài 1.94 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD có...

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(A\left( { - 2;3} \right)\), \(B\left( {0;4} \right)\), \(C\left( {5; - 4} \right)\). Tọa độ đỉnh \(D\) là:

A. \(\left( {\sqrt 7 ;2} \right)\)                   B. \(\left( {3; - 5} \right)\)

C. \(\left( {3;7} \right)\)                        D. \(\left( {3;\sqrt 2 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \).

Lời giải chi tiết

\(ABCD\) là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_B} - {x_A} = {x_C} - {x_D}\\{y_B} - {y_A} = {y_C} - {y_D}\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 + 2 = 5 - {x_D}\\4 - 3 =  - 4 - {y_D}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} = 3\\{y_D} =  - 5\end{array} \right.\)

Vậy \(D\left( {3; - 5} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài