Bài 1.94 trang 49 SBT hình học 10


Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) có \(A\left( { - 2;3} \right)\), \(B\left( {0;4} \right)\), \(C\left( {5; - 4} \right)\). Tọa độ đỉnh \(D\) là:

A. \(\left( {\sqrt 7 ;2} \right)\)                   B. \(\left( {3; - 5} \right)\)

C. \(\left( {3;7} \right)\)                        D. \(\left( {3;\sqrt 2 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hình bình hành \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \).

Lời giải chi tiết

\(ABCD\) là hình bình hành \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_B} - {x_A} = {x_C} - {x_D}\\{y_B} - {y_A} = {y_C} - {y_D}\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 + 2 = 5 - {x_D}\\4 - 3 =  - 4 - {y_D}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} = 3\\{y_D} =  - 5\end{array} \right.\)

Vậy \(D\left( {3; - 5} \right)\).

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.