Bài 1.88 trang 48 SBT hình học 10


Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = \left( {1;2} \right)\), \(\overrightarrow b  = \left( {2;3} \right)\), \(\overrightarrow c  = \left( { - 6; - 10} \right)\). Hãy chọn khẳng định đúng.

A. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng

B. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) cùng phương

C. \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) cùng hướng

D. \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) ngược hướng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tọa độ các véc tơ \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a  - \overrightarrow b \) rồi nhận xét:

Nếu \(\overrightarrow x  = k\overrightarrow y ,k > 0\) thì hai véc tơ cùng hướng.

Nếu \(\overrightarrow x  = k\overrightarrow y ,k < 0\) thì hai véc tơ ngược hướng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b  = \left( {3;5} \right)\) và \(\overrightarrow c  =  - 2\left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right)\) nên \(\overrightarrow a  + \overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \) ngược hướng.

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.