Bài 19 trang 104 SBT toán 7 tập 1


Đề bài

Xem hình 4 rồi điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc……

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc……

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc……

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc……

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc……

g) Một cặp góc so le trong khác là ……

h) Một cặp góc đồng vị khác là……

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Lời giải chi tiết

a) \(\widehat {E{\rm{D}}C}\) và \(\widehat {A{\rm{E}}B}\) là cặp góc đồng vị.

b) \(\widehat {BE{\rm{D}}}\) và \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) là cặp góc trong cùng phía.

c) \(\widehat {C{\rm{D}}E}\) và \(\widehat {BAT}\) là cặp góc đồng vị.

d) \(\widehat {{\rm{TAB}}}\) và \(\widehat {DEB}\) là cặp góc ngoài cùng phía.

e) \(\widehat {{\rm{EAB}}}\) và \(\widehat {ME{\rm{A}}}\) là cặp góc so le trong.

g) Một cặp góc so le trong khác là \(\widehat {ME{\rm{D}}}\) và \(\widehat {E{\rm{D}}C}\).

h) Một cặp góc đồng vị khác là \(\widehat {{\rm{EBC}}}\) và \(\widehat {MED}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.