Bài 1.34 trang 32 SBT hình học 10


Giải bài 1.34 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác \(ABC\).

LG a

Tìm điểm \(K\) sao cho \(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \).

Phương pháp giải:

Xen thêm điểm thích hợp vào các véc tơ và suy ra kết luận.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \)

\( \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB} } \right) + \left( {\overrightarrow {KB}  - \overrightarrow {CB} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \left( {\overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {BC} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \)\(K\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

LG b

Tìm điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải:

Xen thêm điểm thích hợp vào các véc tơ và suy ra kết luận.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow 2\overrightarrow {MI}  + 2\overrightarrow M C = \overrightarrow 0 \) (\(I\) là trung điểm của \(AB\))

Hay \(\overrightarrow {MI}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)\(\Leftrightarrow M\) là trung điểm của \(IC\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.