Bài 1.34 trang 32 SBT hình học 10


Giải bài 1.34 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác \(ABC\).

LG a

Tìm điểm \(K\) sao cho \(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \).

Phương pháp giải:

Xen thêm điểm thích hợp vào các véc tơ và suy ra kết luận.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \)

\( \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB} } \right) + \left( {\overrightarrow {KB}  - \overrightarrow {CB} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \left( {\overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {BC} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \)\(K\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

LG b

Tìm điểm \(M\) sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải:

Xen thêm điểm thích hợp vào các véc tơ và suy ra kết luận.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow 2\overrightarrow {MI}  + 2\overrightarrow M C = \overrightarrow 0 \) (\(I\) là trung điểm của \(AB\))

Hay \(\overrightarrow {MI}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)\(\Leftrightarrow M\) là trung điểm của \(IC\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài