Bài 1.28 trang 32 SBT hình học 10


Giải bài 1.28 trang 32 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN.

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\) và \(N\) là một điểm trên cạnh \(AC\) sao cho \(NA = 2NC\). Gọi \(K\) là trung điểm của \(MN\). Phân tích vec tơ \(\overrightarrow {AK} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc trung điểm và mối quan hệ giữa các véc tơ để biểu diễn.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AK}  = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN} } \right)\)\( = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{2}{3}\overrightarrow {AC} } \right)\)\( = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí