Bài 1.28 trang 32 SBT hình học 10


Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Gọi \(M\) là trung điểm của \(AB\) và \(N\) là một điểm trên cạnh \(AC\) sao cho \(NA = 2NC\). Gọi \(K\) là trung điểm của \(MN\). Phân tích vec tơ \(\overrightarrow {AK} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc trung điểm và mối quan hệ giữa các véc tơ để biểu diễn.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AK}  = \dfrac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN} } \right)\)\( = \dfrac{1}{2}\left( {\dfrac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{2}{3}\overrightarrow {AC} } \right)\)\( = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {AB}  + \dfrac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.