Bài 1.23 trang 31 SBT hình học 10


Giải bài 1.23 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Chứng minh rằng nếu \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \) thì \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi \(I\) là trung điểm của \(BC\).

- Sử dụng tính chất tring điểm của tính chất trọng tâm của tam giác để chứng minh.

Lời giải chi tiết

Gọi \(I\) là trung điểm của \(BC\)

\(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {GA}  + 2\overrightarrow {GI}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {GA}  =  - 2\overrightarrow {GI} \).

Từ đó suy ra ba điểm \(A, G, I\) thẳng hàng, trong đó \(GA = 2GI\), \(G\) nằm giữa \(A\) và \(I\).

Vậy \(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí