Giải Bài 1.21 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Có 12 que tính xếp thành một phép cộng sai như sau:

Hãy đổi chỗ chỉ 1 que tính để được phép cộng đúng. Em tìm được mấy cách làm?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Các kí tự  I, V, X : Các chữ số La Mã.

+ Các cụm chữ số IV, IX

+ Giá trị của các thành phần này không thay đổi dù ở vị trí nào.

+ Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần tạo nên số đó.

+ Không có số La Mã nào biểu diễn số 0.

Lời giải chi tiết

Em có 2 cách làm như sau:

 

 

 

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu