Giải Bài 1.10 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để viết số tự nhiên lớn nhất có a chữ số, ta chọn các chữ số ở các hàng lớn nhất có thể(ưu tiên chọn hàng cao nhất)

Lời giải chi tiết

Chữ số hàng trăm nghìn của nó phải là số lớn nhất có thể, tức là số 9

Năm chữ số tiếp theo lớn nhất có thể là số 9

Vậy số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số: 999 999.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu