Giải Bài 1.16 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết thêm chữ số 6 vào số 812 574 để thu được:

a) Số lớn nhất; 

b) Số nhỏ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên nhỏ hơn nó (đi từ trái sang), ta được số lớn nhất

+ Thêm chữ số 6 vào vị trí mà đứng ngay trước chữ số đầu tiên lớn hơn nó (đi từ trái sang), ta được số nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a) Đi từ trái sang phải, chữ số đầu tiên nhỏ hơn 6 là chữ số 1. Nên ta thêm chữ số 6 ở ngay trước chữ số 1, ta được số lớn nhất

Vậy khi đó số đó là: 8 612 574.

b) ) Đi từ trái sang phải, chữ số đầu tiên lớn hơn 6 là chữ số 8. Nên ta thêm chữ số 6 ở ngay trước chữ số 8, ta được số nhỏ nhất

 Vậy khi đó số đó là: 6 812 574.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu