Giải Bài 1.20 trang 10 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi  nhớ các quy tắc viết số  La Mã:

+ Các kí tự  I, V, X : Các chữ số La Mã.

+ Các cụm chữ số IV, IX

+ Giá trị của các thành phần này không thay đổi dù ở vị trí nào.

+ Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần tạo nên số đó.

+ Không có số La Mã nào biểu diễn số 0.

Lời giải chi tiết

+) 14 viết bằng số La Mã là: XIV

+) 24 viết bằng số La Mã là: XXIV

+) 26 viết bằng số La Mã là: XXVI.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu