Câu hỏi 4 trang 48 SGK Hình học 11


Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD...

Đề bài

Trong mặt phẳng \((P)\), cho hình bình hành \(ABCD\). Lấy điểm \(S\) nằm ngoài mặt phẳng \((P)\). Hãy chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng \((SAC)\) và \((SBD)\) khác điểm \(S\) (h.2.15).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một điểm chung của hai mặt phẳng \((SAC)\) và \((SBD)\) khác điểm \(S\) là điểm \(I\) vì:

\(I \in {\rm{ }}AC\; \subset \;\left( {SAC} \right)\)

\(I \in {\rm{ }}BD\; \subset \;\left( {SBD} \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí