Câu hỏi 2 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11


Giải các phương trình sau:...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

Câu 1

3cos2x – 5cosx + 2 = 0;

Phương pháp giải:

B1: Đặt ẩn phụ \(t=\cos{x}\) đưa về giải PT bậc hai ẩn t

B2: Sau khi tìm được t, bài toán đưa về giải PT lượng giác cơ bản.

B3. Giải và KL nghiệm x.

Lời giải chi tiết:

3cos2x – 5cosx + 2 = 0

Đặt cos⁡ x = t với điều kiện -1 ≤ t ≤ 1 (*),

ta được phương trình bậc hai theo t:

3t2 - 5t + 2 = 0 (1)

Δ = (-5)2 - 4.3.2 = 1

Phương trình (1) có hai nghiệm là: 

\(\eqalign{
& {t_1} = {{ - ( - 5) + \sqrt 1 } \over {2.3}} = {6 \over 6} = 1\,\,(thoa\,man) \cr 
& {t_2} = {{ - ( - 5) - \sqrt 1 } \over {2.3}} = {4 \over 6} = {2 \over 3}\,\,(thoa\,man) \cr} \)

Ta có:

cos⁡x = 1 ⇔ cos⁡x = cos⁡0

⇔ x = k2π, k ∈ Z

cos⁡x = \({2 \over 3}\) ⇔ x = ± arccos⁡ \({2 \over 3}\) + k2π, k ∈ Z

Câu 2

3tan2x - 2√3 tanx + 3 = 0

Phương pháp giải:

B1: Đặt ẩn phụ \(t=\tan{x}\) đưa về giải PT bậc hai ẩn t

B2: Sau khi tìm được t, bài toán đưa về giải PT lượng giác cơ bản.

B3. Giải và KL nghiệm x.

Lời giải chi tiết:

3tan2x - 2√3 tanx + 3 = 0

Đặt tan⁡x = t

ta được phương trình bậc hai theo t:

3t2 - 2√3 t + 3 = 0(1)

Δ = (-2√3)2 - 4.3.3 = -24 < 0

Vậy Phương trình (1) vô nghiệm, nên không có x thỏa mãn đề bài

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài