Trả lời câu hỏi 1 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11


Giải các phương trình trong ví dụ 1...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình trong ví dụ 1.

LG a

a) \(2sinx – 3 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với sinx.

Phương pháp giải:

Chuyển vế đưa về PT lượng giác cơ bản \(sin x= a\)

 

Lời giải chi tiết:

\(2sinx – 3 = 0 ⇔ sin⁡ x = {3 \over 2}\) , vô nghiệm vì \( sin⁡x ≤ 1< {3 \over 2}\) với mọi x.

LG b

\(\sqrt {3}\tan{x} + 1 = 0\) là phương trình bậc nhất đối với \(\tan{x}\).

Phương pháp giải:

B1: đưa PT về dạng \(\tan{x} = a\)

B2: tìm \(\alpha\) sao cho \(\tan{\alpha} = a \Rightarrow \) PT trở về dạng \(\tan{x} = \tan{\alpha}\)

B3: Kết luận nghiệm

Lời giải chi tiết:

\( \sqrt {3}\tan{x}  + 1 = 0 \\⇔ tan⁡x = {{ - \sqrt 3 } \over 3}\\ ⇔ tan⁡x =\tan{{ - \pi } \over 6}\)

\(\Leftrightarrow x = {{ - \pi } \over 6}+ kπ, k ∈ \mathbb {Z} \) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí