Bài tập 6 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho biểu thức

Đề bài

Cho biểu thức \(A = {{{x^2} - 4x + 4} \over {{x^2} - 4}}\) ;

a) Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức A xác định.

b) Tính giá trị của A tại x = 4.

c) Tính giá trị của A tại x = 2; x = -2.

d) Tính giá trị của x để A = 0.

Lời giải chi tiết

\(a)\,\,{x^2} - 4 \ne 0 \Leftrightarrow \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 2\) và \(x \ne  - 2\).

Điều kiện để giá trị biểu thức A xác định là \(x \ne 2\) và \(x \ne  - 2\).

\(b)\,\,A = {{{x^2} - 4x + 4} \over {{x^2} - 4}} = {{{{\left( {x - 2} \right)}^2}} \over {\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} = {{x - 2} \over {x + 2}}\)

Giá trị của biểu thức A tại \(x = 4\) là: \(A = {{4 - 2} \over {4 + 2}} = {2 \over 6} = {1 \over 3}\)

c) Với \(x = 2;\,\,x =  - 2\) giá trị của A xác định.

d) Nếu giá trị của biểu thức A bằng 0 thì \({{x - 2} \over {x + 2}} = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2\).

Vì giá trị của biểu thức xác định là \(x \ne 2\) và \(x \ne  - 2\).

Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài