Bài tập 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1


Giải bài tập Cho biết , hãy tìm:

Đề bài

Cho biết \(V = \pi {R^2}h + {2 \over 3}\pi {r^3}\) , hãy tìm:

a) Giá trị của V với \(\pi  = 3,14\,;\,R = 12\,;\,h = 14\,;\,r = 9\) .

b) Giá trị của h với \(\pi  = 3,14\,;\,R = 8\,;\,V = 3800\,;\,r = 6\)

c) Giá trị của r với \(\pi  = 3,14\,;\,h = 6,9\,;\,V = 3500\,;\,R = 11\)

Lời giải chi tiết

a) Giá trị của V tại \(\pi  = 3,14;\,\,R = 12;\,\,h = 14;\,\,r = 9\) là:

\(V = 3,{14.12^2}.14 + {2 \over 3}.3,{14.9^3} = 7856,28\)

b) \(V = \pi {R^2}h + {2 \over 3}\pi {r^3} \Leftrightarrow \pi {R^2}h = V - {2 \over 3}\pi {r^3} \Leftrightarrow h = {V \over {\pi {R^2}}} - {{{2 \over 3}\pi {r^3}} \over {\pi {R^2}}} \Leftrightarrow h = {V \over {\pi {R^2}}} + {{ - {2 \over 3}{r^3}} \over {{R^2}}}\)

Giá trị của h với \(\pi  = 3,14;\,\,R = 8;\,\,V = 3800;\,\,r = 6\) là :

\(h = {{3800} \over {3,{{14.8}^2}}} + {{ - {2 \over 3}{{.6}^3}} \over {{8^2}}} = {{475} \over {3,14.8}} + {{ - 9} \over 4} = {{5231} \over {314}}\)

\(\eqalign{  & c)\,\,V = \pi {R^2}h + {2 \over 3}\pi {r^3} \Leftrightarrow {2 \over 3}\pi {r^3} = V - \pi {R^2}h  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {{2 \over 3}\pi {r^3}} \right).\left( {{3 \over 2}.{1 \over \pi }} \right) = \left( {V - \pi {R^2}h} \right).\left( {{3 \over 2}.{1 \over \pi }} \right) \Leftrightarrow {r^3} = {3 \over 2}\left( {{V \over \pi } - {R^2}h} \right) \cr} \)

Giá trị của r với \(\pi  = 3,14;\,\,h = 6,9;\,\,V = 3500;\,\,R = 11\) là :

\({r^3} = {3 \over 2}\left( {{{3500} \over {3,14}} - {{11}^2}.6,9} \right) \Leftrightarrow {r^3} = {{5250} \over {3,14}} - {{25047} \over {20}} \Leftrightarrow {r^3} = {{262500} \over {157}} - {{25047} \over {20}} \Leftrightarrow r = 7,49\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài