Bài 1 trang 34 SGK Hình học 11

Bình chọn:
4.4 trên 19 phiếu

Giải bài 1 trang 34 SGK Hình học 11. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF. a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho lục giác đều \(ABCDEF\) tâm \(O\). Tìm ảnh của tam giác \(AOF\).

LG a

Qua phép tịnh tiến theo vectơ \(AB\)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm các phép dời hình.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AB}  \Rightarrow {T_{\overrightarrow {AB} }}\left( A \right) = B\), \(\overrightarrow {OC}  = \overrightarrow {AB}  \Rightarrow {T_{\overrightarrow {AB} }}\left( O \right) = C\), \(\overrightarrow {FO}  = \overrightarrow {AB}  \Rightarrow {T_{\overrightarrow {AB} }}\left( F \right) = O\).

Do đó \({T_{\overrightarrow {AB} }}\left( {\Delta AOF} \right) = \Delta BCO\).

LG b

Qua phép đối xứng qua đường thẳng \(BE\)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm các phép dời hình.

Lời giải chi tiết:

Theo tính chất hình lục giác đều thì:

+) \(A,C\) đối xứng nhau qua \(BE\).

+) \(O\) đối xứng với chính nó qua \(BE\).

+) \(F,D\) đối xứng nhau qua \(BE\).

Từ đó ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}{D_{BE}}\left( A \right) = C\\{D_{BE}}\left( O \right) = O\\{D_{BE}}\left( F \right) = D\end{array} \right. \) \(\Rightarrow {D_{BE}}\left( {\Delta AOF} \right) = COD\)

LG c

Qua phép quay tâm \(O\) góc \( 120^{\circ}\)

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm các phép dời hình.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left( {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OE} } \right) = \widehat {AOE} = {120^0}\), \(\left( {\overrightarrow {OF} ,\overrightarrow {OD} } \right) = \widehat {FOD} = {120^0}\).

Do đó \(\left\{ \begin{array}{l}{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}\left( A \right) = E\\{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}\left( O \right) = O\\{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}\left( F \right) = D\end{array} \right. \\\Rightarrow {Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}\left( {\Delta AOF} \right) = \Delta EOD\)

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - Xem ngay

Bài 2 trang 34 SGK Hình học 11 Bài 2 trang 34 SGK Hình học 11

Giải bài 2 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;2) và đường thẳng d có phương trình 3x + y+ 1= 0. Tìm ảnh của A và.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 34 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 34 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 34 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3;-2), bán kính 3.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 34 SGK Hình học 11 Bài 4 trang 34 SGK Hình học 11

Giải bài 4 trang 34 SGK Hình học 11. Cho vectơ v, đường thẳng d vuông góc với giá của vectơ v. Gọi d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 5 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 5 trang 35 SGK Hình học 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA.

Xem chi tiết
Lý thuyết cấp số cộng Lý thuyết cấp số cộng

1. Định nghĩa

Xem chi tiết
Lý thuyết phép vị tự Lý thuyết phép vị tự

Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó Khi k=1, phép vị tự là phép đồng nhất Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự

Xem chi tiết
Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11 Bài 3 trang 35 SGK Hình học 11

Giải bài 3 trang 35 SGK Hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vectơ v biến d thành chính nó

Xem chi tiết
Lý thuyết hàm số lượng giác Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng