Trả lời Vận dụng 3 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong một cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá của trường. Tân nhận được 120 phiếu bầu, chiếm 60% số phiếu bình chọn. Hỏi có bao nhiêu người đã tham gia bình chọn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số khi biết m% của nó là a, ta tính \(a:\dfrac{m}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

60% số phiếu bình chọn là 120 phiếu nên tổng số người tham gia bình chọn là:

\(120:\dfrac{{60}}{{100}} = 120.\dfrac{{100}}{{60}} = 200\) phiếu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu