Giải bài 7.18 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền lãi: Muốn tìm m% của số a, ta tính \(a.\dfrac{m}{{100}}\)

Rút cả vốn lẫn lãi: Tính tổng lãi và số tiền gửi.

Lời giải chi tiết

 Số tiền lãi: \(150.7,4\%  = \dfrac{{150.7,4}}{{100}} = 11,1\) triệu đồng.

Tổng vốn lẫn lãi: \(150 + 11,1 = 161,1\) triệu đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu