Trả lời Vận dụng 2 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

(Thành phần các chất trong không khí)

Không khí xung quanh ta gồm nhiều chất khí khác nhau. Trong điều kiện thông thường, khí oxygen chiếm khoảng 21% thể tích không khí. Hỏi có bao nhiêu mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 \({m^3}\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm m% của số a, ta tính \(a.\dfrac{m}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

Số mét khối oxygen trong một căn phòng có thể tích 70,2 \({m^3}\) là:

\(70,2.\dfrac{{21}}{{100}} = 14,742\left( {{m^3}} \right)\) 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu