Trả lời Hoạt động 1 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Khoai lang là thực phẩm bổ dưỡng, giàu chất xơ và rất tốt cho sức khỏe. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 200 gam khoai lang có chứa khoảng 57 gam chất bột đường và 2,6 gam chất xơ. Viết tỉ số khối lượng chất bột đường và khối lượng của khoai lang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy khối lượng chất bột đường chia cho khối lượng khoai lang.

Lời giải chi tiết

Tỉ số khối lượng chất bột đường và khối lượng của khoai lang:

\(57:200 = \dfrac{{57}}{{200}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu