Giải bài 7.17 trang 40 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a) 25% của 8;

b) 7,5% của 180.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm m% của số a, ta tính \(a.\dfrac{m}{{100}}\)

Lời giải chi tiết

 a) 25% của 8 là: \(8.\dfrac{{25}}{{100}} = \dfrac{{8.25}}{{100}} = 2\)

b) 7,5% của 180 là: \(180.\dfrac{{7,5}}{{100}} = \dfrac{{180.7,5}}{{100}} = \dfrac{{1350}}{{100}} = 13,5\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu