Trả lời Câu hỏi trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang dưới dạng tỉ số phần trăm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy tỉ số nhân với 100%.

Lời giải chi tiết

Tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang dưới dạng tỉ số phần trăm:

\(\dfrac{{13}}{{1000}}.100\%  = \dfrac{{13.100}}{{1000}}\%  = 1,3\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu