Trả lời Vận dụng 1 trang 39 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong đại hội chi đội lớp 6 A, bạn Dũng được 36 đội viên (trong tổng số 45 đội viên chi đội) bầu làm Chi đội trưởng. Bạn Dũng đã trúng cử Chi đội trưởng với tỉ số phần trăm phiếu bầu là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy số đội viên bầu bạn Dũng chia cho tổng số đội viên trong lớp rồi nhân với 100%.

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm phiếu bầu là:

\(\dfrac{{36}}{{45}}.100\%  = \dfrac{{36.100}}{{45}}\%  = 80\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu