Trả lời Hoạt động 2 trang 38 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Bằng cách tương tự, em hãy viết tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy khối lượng chất xơ chia cho khối lượng khoai lang

Lời giải chi tiết

Tỉ số khối lượng chất xơ và khối lượng của khoai lang:

\(2,6:200 = \dfrac{{13}}{{1000}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu